ویتروبودوا سیستم کامل احتراق (Flammatec) که توسط تیم مجرب مهندسی شرکت طراحی و با مدلینگ ریاضی بهینه شده را به مشتریان خود عرضه مینماید.

سیستم احتراق کوره ها و فورهارت شرکت ویترو بودوا تحت نظارت شرکت معتبر KROMSCHRODER میباشد.

نکته در خور نظر در ارتباط با سیستم احتراق ارائه شده توسط شرکت نازل های فلیمتک  در مشعل ها میباشد که با دارا بودن دو رگولاسیون امکان بهینه مصرف سوخت را فراهم مینماید.

Flammatec Burners  

مشعل های پیشرفته فلیمتک

FT Flex Gas Injector – Underport burner

FT Flex Gas Injector – Sideport burner

FT Freejet Gas Injector – Underport burner

FT Freejet and FT Flex Gas/Oil Dual Injector – Underport burner

FT Heavy Oil Injector – Underport burner

FT Oil Backup Injector – Underport burner