ویتروبودوا طراحی، ساخت و راه اندازی کوره های مشعل عرضی (Cross-fired Furnaces) برای تمامی محصولات تولیدی در صنعت شیشه از ۱۴۰ تن در روز تا ۴۸۰ تن در روز را انجام میدهد.

Side-Port-001

شرکت همجنین طرح هایی برای مدرن سازی کوره های قدیمی به منظور افزایش تولید، بهبود بازده اقتصادی و کاهش انتشار گازهای آلاینده از این کوره ها ارائه مینماید.

Side-Port-002

کاربردهای  کوره های مشعل عرضی:

– مظروف شیشه ای بدون رنگ

– مظروف رنگی (سبز و قهوه ای)

– شیشه رول