ویتروبودوا فعالیتهایی چون طراحی، ساخت و راه اندازی کوره های اندفایر (End-fired Furnaces) برای تمامی محصولات تولیدی در صنعت شیشه از ۱۰ تن در روز تا ۳۶۰ تن در روز را (همراه با الکترو بوستینگ در صورت درخواست مشتری) انجام میدهد.

U-Flamae-001

شرکت همچنین طرح هایی برای مدرن سازی کوره های قدیمی به منظور افزایش تولید، بهبود بازده اقتصادی و کاهش انتشار گازهای آلاینده از این کوره ها را ارائه مینماید.

U-Lamae-002

کاربردهای کوره های اندفایر:

– مظروف شیشه ای بدون رنگ

– مظروف رنگی (سبز و قهوه ای)

– شیشه های خانگی

– شیشه های ساختمانی