تلفن: ۰۰۴۸۴۴۶۴۰۷۲۳

فاکس: ۰۰۴۸۴۴۶۴۷۰۷۳۱

ایمیل: office@vitrobudowa.com.pl

مدیر فروش منطقه ای

سجاد مولایی تفرشی

تلفن: ۰۰۴۸۴۴۷۴۴۱۲۷۷      ۰۰۴۸۴۴۶۴۷۰۷۲۳

فاکس: ۰۰۴۸۴۴۶۴۷۰۷۳۱

موبایل: ۰۰۴۸۶۶۶۱۷۹۶۲۴

ایمیل: stafreshi@vitrobudowa.com

مسئول روابط عمومی ایران

سلمان مولایی تفرشی

۰۹۱۲۲۹۸۳۹۶۳

salman.tafreshi@gmail.com

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما