ویتروبودوا طراحی، ساخت و نصب کوره های اکسیژن سوز (Oxygen Fired Furnaces) را انجام میدهد.

OxyFuel-001به منظور افزایش ظرفیت کوره های در حال کار ویتروبودوا امکان مدرن سازی این کوره ها با به کار گیری تکنولوژی اکسیژن دهی بعد از سوخت را در اختیار دارد.

OxyFuel-002

اصلی ترین شاخصه این نوع کوره ها مصرف انرژی پایین و کاهش مشتقات گازی نیتروژن خروجی میباشد. که برای تولید شیشه های با کیفیت بالا مورد استفاده قرار میگیرند. در صورت به کارگیری مواد مناسب عمر این کوره ها با عمر کوره هایی که از سیستم سوخت قدیمی استفاده میکنند یکسان خواهد بود.