شرکت ویتروبودوا از طریق همکاری علمی با موسسات و دانشگاه های معتبر لهستان از آخرین پیشرفت های علمی در زمینه صنعت شیشه بهره مند میباشد. ویتروبودوا همنچنین از طریق ارتباط خود با این موسسات میتواند نقش پل ارتباطی برای انتقال تکنولوژی،  اموزش و تحقیقات را بین طرف ایرانی و لهستان ایفا کند.

Academy of Industry and Mines

آکادمی صنعت و معدن لهستان

Institute of Material Engineering and Ceramics

موسسه مهندسی مواد و سرامیک لهستان

Academy-002

Academy-001