ویتروبودوا طراحی، ساخت و راه اندازی کوره ریکوپریتیو (Recuperative Furnaces) را انجام میدهد.

Recuperative-001

ویتروبودوا با استفاده از تکنیکهای مخصوص خودش بالاترین میزان بازیافت گرما و طولانی تر شدن عمر ریکوپریتیو ها را ممکن کرده است.

Recuperative-002

شرکت از تیوب های استیل ساخت خودش با بالاترین مقاومت حرارتی مدرنترین نوع این کوره ها را ارائه مینماید.

کاربردهای کوره ریکوپریتیو:

– خطوط سودالیم

– ظروف بی رنگ

– ظروف خانگی

– ظروف ارایشی بهداشتی