محدوده فعالیت شرکت شامل دیگر خدمات از جمله تعمیرات گرم نیز میباشد.

ما تجهیزات تخصصی و پرسنل ماهر در اختیار داریم.

Other-Servives-003سایر خدمات:

– آب بندی کوره بعد از گرم کردن

– آب کاری

– تمیز کردن چمبر ها در ریجناتور

– تعمیر کوره و تاج چمبر ریجناتور ها

– تعمیر دیوارهای کوره و ریجناتور ها

– نظارت بر گرم و سرد کردن کوره

Other-Servives-002

ویتروبودوا داری تجهیزات کامل برای گرم کردن کوره میباشد که عبارت اند از:

– مشعل با توان و ظرفیت های گوناگون

– ثبت کننده دما

–  امکان کنترل دقیق بر حرکت آجر ها در زمان گرم کردن کوره توسط ثبت کننده خطی حرکت

– پنل های ریگراتورهای کاهنده با سیستم امنیتی

– فن

– زه کشی با نظارت

-دریل پنوماتیکی

– واحد خنک سازی اب

– تسمه نقاله خردکننده

– تنظیم جریان شیشه

Other-Servives-001

با استفاده از تجهیزات قادر به به جمع آوری ده تن در ساعت هستیم.