شرکت ویتروبودوا با ارائه بهترین و حرفه ای ترین طراحی ها در زمینه کوره های ذوب شیشه، فورهارت، بتچ پلنت و همچنین دیگر تجهیزات جانبی بصورت جامع در خدمت شما عزیزان میباشد.

واحد عمران ویتروبودوا طرحی جامع را از کلیه ساختمان بخش های مختلف تولید در صنعت شیشه ارائه می نماید. همچنین  متخصصین ویتروبودوا، در طول طراحی تمامی نیازمندی های مشتریان را اعم از تعیین مکانی مناسب برای احداث سایت، ظرفیت مناسب تولید، کیفیت آجرهای نسوز و انواع سیستمهای سوخت مد نظر قرار خواهند داد.

ویتروبودوا با بهره گیری از نرم افزارهای ریاضی و مهندسی امکان گزینش بهترین و مناسب ترین انتخاب را در تعیین ابعاد کوره فورهارت و توزیع دمایی یکنواخت ذوب، مهیا میسازد.

ارکان طراحی:

– نقشه کلی

– نقشه اسکلت فلزی

– نقشه دقیق سرامیک ها

– نقشه اجرایی سرامیک ها

– آماده سازی مدارک مرتبط با جاگذاری سرامیک ها

– به روزرسانی نقشه ها پس از ساخت

– شرح سیستم سوخت

– نقشه و دیاگرام سیستم سوخت

– شرح سیستم کنترل و اتوماتیک

– نقشه سیستم کنترل و اتوماتیک